Styrt Boring

styrt-boring-kabler-ladestasjoner (1)

Styrt boring

Styrt boring er en svært effektiv metode for å anlegge trase for strøm og fiber i fjell og løsmasser. Denne teknikken innebærer bruk av spesialiserte boremaskiner som kan navigere og bore nøyaktig gjennom forskjellige typer geologisk materiale. Her er noen grunner til hvorfor man burde velge styrt boring for å anlegge trase:

styrt-boring-maleinstrument4

1. Presisjon og nøyaktighet: Styrt boring gir enestående presisjon og nøyaktighet i anlegget av trase. Ved hjelp av avansert teknologi kan boremaskinene styres på millimeterbasis, noe som sikrer at traseen blir anlagt på ønsket sted og i riktig retning.

2. Redusert skaderisiko: Styrt boring reduserer risikoen for skader på eksisterende infrastruktur og miljø. Ved å bore nøyaktig kan man unngå kollisjoner med rørledninger, kabler eller andre viktige installasjoner som allerede er i bakken. Dette sparer både tid og ressurser som ellers ville blitt brukt på reparasjoner og erstatninger.

3. Minimal forstyrrelse av omgivelsene: Styrt boring minimerer forstyrrelsen og påvirkningen på det omkringliggende miljøet. Ved å bore direkte gjennom fjell eller løsmasser, reduseres behovet for store grøfter og utgravninger. Dette er spesielt viktig i områder der det er veier, elver eller andre hindringer som ikke kan graves over.

4. Økt produktivitet og effektivitet: Styrt boring er en svært effektiv metode som bidrar til økt produktivitet på byggeplassen. Boremaskinene kan jobbe kontinuerlig og bore gjennom forskjellige geologiske lag uten behov for hyppige pauser eller manuell inngripen. Dette sparer tid og reduserer byggekostnadene.

5. Allsidig bruk: Styrt boring kan tilpasses ulike geologiske forhold og brukes i forskjellige prosjekter. Det er en pålitelig metode for anlegging av trase i ulike typer terreng, enten det er fjell, løsmasser eller andre geologiske formasjoner.

Styrt boring er derfor et ideelt valg når det kommer til anlegging av trase for strøm og fiber. Det gir presisjon, redusert skaderisiko, minimal forstyrrelse av omgivelsene, økt produktivitet og kan tilpasses ulike geologiske forhold.

Andreas Wigart - Leder styrt boring (1)

Kontakt en av våre eksperter for å få mer informasjon om våre tjenester

 

Andreas Wigart

Leder styrt Boring

+47 402 05 602
andreas@oddstensvold.no

Kontakt oss for et tilbud